יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
בית ספר לאה גולדברג, נתניה בהובלת המדריך אבי פילוסוף.

תלמידי כיתות ב' הכינו ברכת תודה למחנכות, תוצר סוף שנה