יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט

קישור למצגת המלווה את ההשתלמות קישור לדוגמת פעילות - מילון בכיתה ב', איילה ברדיאן