יום ד', י’ בתשרי תשע”ט

קישור למצגת המלווה את ההשתלמות קישור לדוגמת פעילות - מילון בכיתה ב', איילה ברדיאן