יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
תחרות החידונעות - חידון מידעני לכיתות ד'-ו'. החידון הינו פעילות שיא בתהליך הקניית המיומנויות המידעניות.

זו השנה העשירית שבה תכנית ש.י.ט.ה מקיימת את תחרות החידונעות - חידון מידעני לכיתות ד'-ו'. החידון הינו פעילות שיא בתהליך הקניית המיומנויות המידעניות. התחרות מעודדת המשך של פיתוח ויישום מיומנויות אלו, ומהווה פעילות מהנה, יצירתית ומאתגרת במשחק תחרותי עם עמיתים מכל הארץ. החידון עצמו ושלבי ההכנה מתקיימים בפורום מיוחד באתר התוכנית.