יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
פירושה של המילה "נטיקה" הוא net – etiquette : האתיקה של המרחב הווירטואלי. במילים אחרות - כללי ההתנהגות באינטרנט. דרכי ההתקשרות עם אנשים מחייבים כללי התנהגות צפויים מכל מי שנכנס לרשת. להתנהלות ברשת אין "חוקים", המוגדרים בדומה לחוקי התנועה בכביש מהיר. ההתנהגות הנאותה ברשת אינה מבוססת על כללים ועל תקנות, אלא על עקרונות אתיים ועל מנהגים, שעיקרם פתיחות ושיתוף בלי לפגוע ובלי להזיק

פירושה של המילה "נטיקה" הוא net – etiquette : האתיקה של המרחב הווירטואלי. במילים אחרות - כללי ההתנהגות באינטרנט. דרכי ההתקשרות עם אנשים מחייבים כללי התנהגות צפויים מכל מי שנכנס לרשת. להתנהלות ברשת אין "חוקים", המוגדרים בדומה לחוקי התנועה בכביש מהיר. ההתנהגות הנאותה ברשת אינה מבוססת על כללים ועל תקנות, אלא על עקרונות אתיים ועל מנהגים, שעיקרם פתיחות ושיתוף בלי לפגוע ובלי להזיק. בשל החוסר בפיקוח, בבקרה ובהכוונה, האחריות על הגלישה עוברת לגולש עצמו. העקרונות, הכללים והחוקים שעל פיהם יתנהל ברשת נקבעים על ידי הגולש. מתוך אתר משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Meidaanut/Etika תכנית שיטה עוסקת כשגרה בכל הקשור לנטיקה ולבטיחות באינטרנט. בנוסף, מדריכי שיטה שותפים פעילים בפעילויות רבות ביום הלאומי לאינטרנט בטוח במתן הרצאות לתלמידים, להורים ולחברי הקהילה, בשיתוף משרד החינוך ושותפים רבים נוספים. הקשיבו לראיון של רותם פורת, מנהלת תחום המחשבים בתכנית קרב בשיחה עם דליק ווליניץ ברדיו "קול הילדים" בנושא בטיחות באינטרנט. פברואר 2013. *אודיו:902946-wvmOP84Mrq&DALIK and rotem.mp3*