יום ד', ד’ בטבת תשע”ט

תערוכת תוצרים אורח חיים בריא סדנת גימפ, חנוכה תשע"ב