יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
תכנית שיטה - שילוב טכנולוגיות המידע בהוראה ולמידה - הינה תכנית בית של תכנית קרב, הפועלת בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים ברחבי הארץ. התכנית פועלת בשטח יותר מעשור ומתמקדת בקידום כישורי המאה העשרים ואחת בשילוב טכנולוגיה ותוכן. התכנית מקדמת ומטפחת שי"ח - שיתופיות, יצירתיות וחקרנות בבתי הספר. התכניות השנתיות נבנות על פי צרכי בית הספר ומעוצבות באופן שונה בכל אחד מבתי הספר בהם פועלת התכנית.

לחצו על התמונה לפרטים נוספים: