יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
עבודה חקרנית שיתופית.

נדידת הציפורים