יום ו', יט’ באייר תשע”ט
עבודה חקרנית שיתופית.

נדידת הציפורים