יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
עבודה חקרנית שיתופית.

נדידת הציפורים