יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
עבודה חקרנית שיתופית.

נדידת הציפורים