יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
הפקת קליפים בעזרת תוכנת ה- movie maker.

*וידאו:630000-G4cbwexFA7&522405.wmv*