יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
כרזות כתוצר חקר - ארצות הים התיכון וכרזות בנושא מנהיגות. צילום מהתערוכה בבית הספר. מדריכה גילי עוז.