יום ו', יט’ באייר תשע”ט
כרזות כתוצר חקר - ארצות הים התיכון וכרזות בנושא מנהיגות. צילום מהתערוכה בבית הספר. מדריכה גילי עוז.