יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט
יום שיא עבודת חקר, כיתות ד . התלמידים מציגים בפני ההורים את תוצרי חקר שבעת פלאי תבל.