יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט

כיתה ה, בי"ס אילן רמון חדרה. המדריכה מיכל ציקמן.איתי ורועי פלישת החייזרים.pptx