יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
תלמידי כיתות ג, ד בית ספר יודפת נצרת עלית. המדריכה טלי רוטמן.

 
....
....
....
.