יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
תלמידי ג- ו

תוצרים נבחרים מהתערוכה