יום ו', יט’ באייר תשע”ט
תלמידי ג- ו

תוצרים נבחרים מהתערוכה