יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
תלמידי ג- ו

תוצרים נבחרים מהתערוכה