יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
תלמידי ג- ו

תוצרים נבחרים מהתערוכה